Business English

Business English. Kurs zawierający specjalistyczny język biznesu może zawierać takie tematy zajęć: korespondencja handlowa, rozmowa przez telefon, sytuacje w biurze (wystawianie faktury, pisanie e-maila, reklamacje itp.), obsługa klienta, korespondencja, biznes i marketing, język negocjacji, bankowość i finanse, prawo (umowy i kontrakty), handel zagraniczny, reklama, public relations, język techniki oraz inne tematy według potrzeb Klienta.

Lekcje Business English to zajęcia oparte o metodę komunikatywną z wykorzystaniem konkretnych studiów przypadku i z użyciem podręczników biznesowych renomowanych wydawnictw.

W szkole języków obcych Red Bus School główny naciski jest położony na konwersacje i pisanie, rozumienie ze słuchu oraz czytanie w języku obcym. Szkoła korzysta z różnorodnych materiałów do tematyki BIZNESOWEJ renomowanych wydawnictw, dopasowanych do potrzeb oraz poziomu językowego słuchaczy. Są to wyłącznie materiały wydawnictw, które uwzględniają nowoczesne metody nauczania.

Praca z podręcznikiem urozmaicona jest dodatkowymi materiałami audiowizualnymi, grami i ćwiczeniami interaktywnymi, dyskusją na różne tematy. Podczas zajęć wykorzystuje się autentyczne teksty i nagrania.