Metoda Wielorakich Inteligencji

Metoda wielorakich inteligencji, nazywana obecnie metodą polisensoryczną opiera się na teorii Howarda Gardnera, podczas której w procesie uczenia się słuchacze wykorzystują wszystkie zmysły (inteligencje) równocześnie. Podczas zajęć mamy szansę poruszać się, dotykać, bazujemy nie tylko na wzroku, ale i na słuchu, jesteśmy zaangażowani całym sobą.

Każda osoba ma swój własny naturalny sposób uczenia się. Metoda ta wykorzystuje techniki, które odpowiadają twojemu naturalnemu, preferowanemu przez mózg stylowi przyswajana wiedzy, dzięki czemu uczysz się łatwo i szybko.